Mnr J Schoonraad

Baie Welkom aan voornemende ROCKIES.

Namens die Hoërskool Swartland wil ek vir jou as voornemende Rockie byvoorbaat baie hartlik welkom heet.

Omdat jy vir ons baie belangrik is, is ons opgewonde daaroor dat jy dit oorweeg om deel te word van die Rockiegees en -tradisie. Soos baie oudleerders tydens reünies getuig, is Hoërskool Swartland meer as net ‘n skool, dit is ‘n leefwyse, wat ‘n geweldige impak op elkeen se vormingsjare gehad het. Hier word jarelange vriende gemaak en net die mooiste herinneringe gekoester. Jy het nou kans om deel hiervan te word.

Ons vertrou dat jy die wonderlike geleentheid wat die Hoërskool Swartland vir jou kan bied met albei hande sal aangryp en benut, om sodoende die mooi ideale wat jy vir jouself koester en wat jou ouers en jou skool aan jou stel, te laat verwesenlik.

Hoërskool Swartland het oor die jare heen goed toegeruste jongmense die wêreld ingestuur, wat met vrymoedigheid en selfvertroue hul plek in die samelewing kan volstaan. Ons is trots op elkeen van hulle. Ook jy kan deel word van hierdie trotse tradisie.

Ons bede is dat jy eendag as oud-Rockie sal terugkyk op ‘n besondere ryk en voorspoedige hoërskoolloopbaan en dat jy saam met talle ander oudleerders sal kan getuig van jou alma mater as ‘n bastion van uitnemende onderwys.

Vriendelike Swartlandgroete

J Schoonraad

Skoolhoof