SKOOLLIED

Uit Swartland se bodem geskeur deur die ploeg

Waar hy wat wil vorder terdeë moet swoeg
Verrys met die koms van elk somerseisoen
‘n golwende wêreld van ruisende groen.

Elk volrype aar wat al wuiwend daar staan
Is vrug op die werk deur die landman gedaan
Vir ons die simbool van die loon wat vergoed
Vir arbeid en sorg met volhardende moed.

Die Swartlandse skool sal voortdurend sy plig
Blymoedig aanvaar en noulettend verrig.
Ons glo wie die vreug van oorwinning wil ken,
Moet vastrap en ywerig werk om te wen,
Moet biddend volhard met te werk en te wen!