Prospektus

Laai hier af

Laai gerus ons prospektus af en lees meer oor Hoërskool Swartland.

Inskrywingsvorm

Inskrywingsvorm

Laai gerus die nuutste inskrywingsvorm hier af en besorg dit terug aan mev. Dorothy de Klerk. Kontak haar gerus by 022 482 1469 of per e-pos by ddeklerk@swartlandhs.co.za.

Vakkeuses Gr 10, 11, 12

Vakkeuses

Gebruik gerus die bostaande skakel om HSS se vakkeuses vir grade 10, 11 en 12 te besigtig.

RIGLYNE

Selekteer enige van die volgende riglyne om te besigtig:

Astro-baan reëls en bestuur
Beheerliggaam grondwet
Bemarking en borgbeleid
Beurstoekenningsbeleid
Bullebakkery en kuberbullebakkery beleid
Dwelmbeleid
Ekstra vak beleid
Finansiële beleid
Gedragskode van Hoërskool Swartland
Gesonde Omgewingsbeleid
Godsdiensbeleid
HIV VIGS Beleid
Inligtingstelsels en sosiale media beleid
Koshuisbeleid en reëls
Leerder-bywoningsbeleid
Matriekafskeidsbeleid
Menslike Hulpbronne beleid
PAIA beleid
Rookbeleid
Saalbeleid
Sportbeleid
Swangerskapbeleid
Taalbeleid
Toelatingsbeleid
Toerbeleid
Veiligheid- en sekuriteitsbeleid
Verhuringsbeleid
Voertuig- en vervoerbeleid