Gholf

Ons het twee gholfspanne wat aan die Boland Liga deelneem. Wedstryde vind op Maandagmiddae op verskillende bane plaas. Die hoogtepunt, soos die meeste ander sportsoorte, is ons Interskole wedstryde teen Hugenote Hoërskool in Maart.