Dogters

HUIS VAN ZYL

By ons  koshuis poog ons om ‘n huislike, gelukkige leefomgewing vir ons dogters te skep. Alhoewel ordereëlings noodsaaklik is vir ‘n gelukkige samelewing, beklemtoon ons die belangrikheid van selfdissipline en die respek vir ander.

VAN ‘N TROTSE HUIS VAN ZYLER

Opgerig in 1947, ‘n vesting vir hoërskooldogters, “kilometers” van die skool af, op ‘n bult in Langstraat sal jy haar sien: Huis van Zyl, Hoërskool Swartland se dogterskoshuis.

Ek weet nie van ander koshuise wat ‘n goue trap het nie, ‘n trap wat slegs deur die MATRIEKS en personeel gebruik mag word.

Die gees onder die HUIS VAN ZYLERS is ook groot en baie lekker.  Ons is ‘n prettige, maar gedissiplineerde groep dames.

Dogters van oor die hele land, veral vanuit plattelandse gebiede waar hoërskole nie ‘n wye vakkeuse kan bied nie vorm deel van ons familie.

So as jy die gees, die dissipline en die trots het, is HUIS VAN ZYL die plek vir jou!

Seuns

Huis van Imhoff

By Huis van Imhoff streef ons daarna om gebalanseerde, goed opgevoede jong mans die lewe in te stuur. Reeds op 18 Julie 1923, by die opening van Huis van Imhoff, het prof D Pauw verwys na karakter, ‘n man se beste besitting!

Tradisie sowel as reëls is vir ons belangrik. Die seuns in die koshuis is baie trots op hulle koshuis en is getrou aan al die tradisies. Ons beskik elke jaar oor ‘n top huispersoneel wat vir die seuns ‘n tweede tuiste skep.

Die seuns kry ‘n gabalanseerde dieet en daar is volop geleentheid vir ontspanning. Graad 8 tot 10 leerders studeer elke dag onder toesig. Eksamentye studeer die seuns 4 ure – 2 in die dag en 2 in die aand. Gewone tye het die seuns 3 ure studietyd. Strafstudie is ook ingestel vir seuns wat hulle wangedra gedurende studietyd. Graad 11 en 12-leerders mag in hulle kamers studeer.

Woensdae is daar dorpsdae vir 2 ure.

Huis van Imhoff, met sy pragtige tuine en ruim kamers is ‘n ware tweede tuiste vir elke inwoner.