KULTUUR

Die volgende is verskillende kultuurbedrywighede en verenigings waaraan die leerders kan deelneem: CSV, Debat- en redevoering, Skoolkoor, Skoolkoerant, Toneelvereniging, Eisteddfod, Vasvra, Entrepreneurskap en Voortrekkers.

Leerders neem ook deel aan buitemuurse eksamens van UNISA, Royal Schools of Music en Trinty College, asook aan Moderne Danse en Ballet.

Hoërskool Swartland neem ook jaarliks deel aan onderskeie toneelfeeste: Nasionale Toneelspelkompetisie, Montagu Toneelfees, ATKV Tienertoneelkomeptisie en Shakespeare School’s Festival.

Koor

Die skoolkoor bestaan uit 70-100 leerlinge. Daar word geoefen vir verskeie optredes:

Jaarlikse optredes tydens Pinkster in die onderskeie gemeentes. Deelname aan Eisteddfods en ‘n optrede tydens die prysuitdeling.

Kooroefening in die somerkwartale vind plaas elke Maandag in die skoolsaal vanaf 13h30 – 15h00 en tydens die winterkwartale vanaf 14h00 – 15h30.

REDENAARS EN DEBAT

Vir die talentvolle redenaars en debatteerders is daar verskeie geleenthede waar hul hul woordkuns en redenaarsvermoë kan beoefen. Kompetisies gereël deur die ATKV, asook interskole deelnames, slyp die leerlinge op hierdie gebied. Daar is ook die Debatvereniging waarby alle leerlinge wat hul in hierdie kuns wil verbeter, mag aansluit.

EISTEDDFOD

Leerders van Hoërskool Swartland neem jaarliks in verskeie afdelings aan verskillende eisteddfods deel. Hierdie aktiwiteite vind grootliks gedurende die derde kwartaal  (Julie en Augustus) plaas.

Ongeveer 50 HSS-leerders neem deel aan die verskillende eisteddfods om hul staal te wys. Hulle neem deel aan ‘n  verskeidenheid van kategorieë wat wissel van klavier, poësie, prosa en sang tot kitaar en koorsang. Die skool het ook ‘n beleid in plek waardeur daar erkenning gegee word aan diegene wat puik presteer by dié eisteddfods.

DRAMA

Buiten die jaarlikse toneelkompetisies het Hoërskool Swartland nuwe teaterbeligting aangeskaf in die saal.  Hier word die leerders die geleentheid gebied om in die kalklig te verskyn en om gereed te wees om op die verhoë van professionele teaters te kompeteer.  Vir die leerders wat dalk nie op die verhoog wil vertoon nie, is daar agter-die-skerms opleiding wat beligting-en klankversorging insluit.

KULTUURSENTRUM

Hoërskool Swartland bied unieke programme by Rockie Kultuursentrum aan om ons leerders legio geleenthede te bied om hul wêreldvisie te verbreed en kreatiwiteit op vele gebiede uit te leef: Frans, Duits, Spaans, isiXhosa, Kuns, Fotografie, Drama, Dans, Sang, Klavier, Kitaar, Viool, Tjello, Skryfkuns is programme wat deur kenners hier aangebied word.