Mnr Justus Schoonraad

Skoolhoof

Mnr Schreuder Brand

Adjunkhoof
Vakhoof: Rekeningkunde
Vakhoof: Ekonomie

Mnr Irvan Turner

Organiseerder:  Boekstoor
Graadhoof: Graad 12
Opvoeder:  Afrikaans Huistaal
Opvoeder:  Lewenswetenskappe

Mnr Brian de Beer

Rekenaaronderhoud
Opvoeder:  Rekenaar Toepassingstegnologie
Vakhoof:  Rekenaartoepassingstegnologie

Mej Christa Greeff

SGOS
Vakhoof:  Lewensoriëntering
Opvoeder:  Lewensoriëntering

Mev Dorothy de Klerk

Administratiewe Beampte

Mev Annalie Bower

Klerebank

Mnr Freek Stander

Projekbestuurder

Mnr Bertie Gerber

Sporthoof
Koshuisvader:  Huis van Zyl
Sport & bemarking

Mev Fernanda Hamman

Sekretaresse

Mev Paulina van der Westhuijzen

Finansies

Mev Marinel Theron

Opvoeder:  Afrikaans Eerste Addisionele Taal
Opvoeder:  Lewensoriëntering

Mev Anna-Maré van Staden

Koorleier
Opvoeder:  Sosiale Wetenskappe

Mev Marzane Horn

Graadhoof: Graad 9
Vakhoof Dramatiese Kunste
Opvoeder: English First Additional Language
Opvoeder: Lewensoriëntering
Hokkie-afrigter

Mev Christiana Blom

Graadvoog Graad 8
Vakhoof: Afrikaans Huistaal Seniorfase
Opvoeder:  Lewensoriëntering
Netbalafrigter

Mev René Myburg

Vakhoof: Afrikaans Eerste Addisionele Taal
Opvoeder:  Lewensoriëntering
Organiseerder:  Debat en Redenaars
Hokkie-afrigter

Mej Renette Symmington

Opvoeder:  Afrikaans Huistaal

Mev Lize Meyer

Opvoeder:  Wiskunde
Organiseerder:  VCSV

Mev Elmien de Clerk

Opvoeder:  English First Additional Language

Mnr Mike Steyn

Graadhoof: Graad 10
Opvoeder:  Wiskundige Geletterdheid
Opvoeder:  Lewensoriëntering
Krieketafrigter

Mev Raynic Gerber

Graadvoog: Graad 10
Opvoeder:  Fisiese Wetenskappe
Koshuismoeder Huis van Zyl

Mev Erna Schoonraad

Opvoeder:  Lewenswetenskappe

Mev Gerda du Plessis

Vakhoof Geskiedenis
Opvoeder Geskiedenis

Mnr Marius de Jager

Vakhoof: Besigheidstudies
Rekeningkunde
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Mev Zuna Koen

Vakhoof Landbouwetenskappe
Opvoeder Landbouwetenskappe
Opvoeder Natuurwetenskappe
Organiseerder:  Noodhulp

Mnr Johann Spies

Vakhoof: Ingenieursgrafika en –ontwerp
Graadhoof: Graad 11
Opvoeder Ingenieursgrafika en Ontwerp
Rugby-afrigter

Mev Louise Hunlun-van Zyl

Graadvoog: Graad 11
Organiseerder Bemarking
Opvoeder English First Additional Language

Mej Cornel Greyling

Opvoeder English Home Language and English First Additional Language
Netbal-afrigter

Mev Jolyn du Plessis

Opvoeder Verbruikerstudies
Opvoeder Toerisme
Netbal-afrigter

Mev Arika Hansen

Opvoeder Afrikaans Eerste Addisionele Taal
Opvoeder English First Additional Language
Organiseerder Atletiek
Atletiek-afrigter

Mnr Jassie Visser

Koshuisvader Huis van Imhoff
Opvoeder:  Wiskunde
Rugby-afrigter

Mnr Martin Dyason

Graadhoof: Graad 12
Wiskundige Geletterdheid
Ekonomie
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Mnr Herman Dreyer

Graadhoof: Graad 8
Vakhoof Wiskunde
Opvoeder Wiskunde

Mnr André Nel

Graadvoog: Graad 9
Vakhoof Skeppende Kunste
Opvoeder Skeppende Kunste
Opvoeder Tegnologie
Rugby-afrigter

Mev Bianca Turner

Opvoeder English Home Language
Organiseerder IMPACT

Mnr Koos Engelbrecht

Vakhoof: Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Wiskundige Geletterdheid
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Mej Ilse du Preez

Vakhoof Fisiese Wetenskappe
Opvoeder Fisiese Wetenskappe
Organiseerder Skaak

Mej Madaleen Jordaan

Graadvoog Graad 12
Vakhoof: Afrikaans Huistaal VOO
Opvoeder Afrikaans Huistaal

Mev Annelien Loubser

Vakhoof Tegnologie
Opvoeder Lewenswetenskappe
Opvoeder Tegnologie

Mev Marietjie Nelson

Vakhoof Verbruikerstudie
Vakhoof Toerisme
Opvoeder Verbruikerstudie
Opvoeder Toerisme

Mev Myrtle Kreuiter

Vakhoof English Home Language
Vakhoof English First Additional Language
Opvoeder English Home Language
Opvoeder English First Additional Language
Organiseerder Eisteddfod

MEV Sanet Joubert

Netbalorganiseerder
Bemarking en Fondsinsameling

Antoinette Burger

SGOS beampte
Opvoeder Toerisme

Anandi van der Merwe

Opvoeder Wiskunde
Opvoeder Lewenswetenskappe

Gerda Smit

Opvoeder Rekenaartoepassingstegnologie
Opvoeder Lewensoriëntering
Opvoeder Rekenaargeletterdheid