Skoolgeld: R 19 400 per leerder

Alle skoolfonds moet teen 30 November 2022 volledig betaal wees.

Opsie 1

Volle bedrag betaal vóór 28 Februarie 2022.

 R19 400

Opsie 2

Vier keer per jaar binne die eerste 2 weke van elke kwartaal.

R4 850 per kwartaal

Opsie 3

Tien keer per jaar vanaf begin Februarie tot 30 November 2022.

R1 940 per maand vir 10 maande

Losiesgeld vir koshuise:

R31 500 per leerder per jaar

Opsie 1

Huis van Zyl (dogters) en Huis van Imhoff (seuns)

R7 875 per kwartaal

Opsie 2

Huis van Zyl (dogters) en Huis van Imhoff (seuns)

R3 150 per maand per aftrek-order

Bankbesonderhede vir Aftrek-orders en Internetbetalings:

Hoërskool Swartland

Vir skoolgeld, klerebank en sporttoere

 • Rekeningnommer
  103 982 7438
 • NEDBANK Malmesbury – takkode 154-605
 • Verwysing: Leerder se leerdernommer, van en
  volledige voorletters bv 219200 Ras PJM
 • Die leerdernommer verskyn links onder die stippellyn op u staat. e-pos die bewys van betaling aan finansies@swartlandhs.co.za

Huis van Zyl

Vir dogters se koshuislosiesgeld en deposito’s

 • Rekeningnommer
  103 983 1311
 • NEDBANK Malmesbury – takkode 154-605
  Verwysing: Leerder se naam en van
 • e-pos die bewys van betaling aan ddeklerk@swartlandhs.co.za

Huis van Imhoff

Vir seuns se koshuislosiesgeld en deposito’s

 • Rekeningnommer
  103 983 0463
 • NEDBANK Malmesbury – takkode 154-605
  Verwysing: Leerder se naam en van
 • e-pos die bewys van betaling aan ddeklerk@swartlandhs.co.za

Busdiens 

R2 000 per kwartaal

Vir Riebeek-busroete

 • Rekeningnommer
  103 982 9058
 • NEDBANK Malmesbury – takkode 154-605
  Verwysing: Leerder se naam en van

U moet self betyds u reëlings met die bank tref rakende u aftrek-order.

Alle nie-betaalde rekeninge word na die 31 Maart 2021-rekonsiliasie vir invordering aan die prokureurs oorhandig.  Daarna word rekeninge wat 60 dae en langer dormant is, sonder verdere kennisgewing oorhandig.  Uitstaande rekeninge word verder na die 30 November 2021-rekonsiliasie vir invordering aan die prokureurs oorhandig. Aansoek om vermindering van skoolgeld moet voor 31 Maart 2021 by die finanskantoor ingehandig word.

Alle gelde word jaarliks tydens die Oktober begrotingsvergadering aangepas en sal dus vir 2022 verhoog word.